Fjäril

Serien är gjord i samarbete med barn, unga och vuxna i projekt Utbildningsplats skärgården.