Film som text

Sara berättar:

”Östersjön är ett brackvatten hav, det är en blandning mellan salt och sött vatten. Alla växter och djur som bor i Östersjön måste kämpa för att överleva. Det är för att de antingen kommer från en saltvattenmiljö från Västkusten eller sötvattensmiljö från våra sjöar och åar.
Blåstången är en brunalg som finns i Östersjön och det är en av de få växterna som är under ytan som är flerårig, det gör att den är jätteviktig för Östersjön. I blåstången bor små-yngel av fisk, musslor och snäckor och det är ett bra gömställe för mycket småfisk och andra djur som bor i havet.
Blåstången fungerar precis som vi genom att det finns en hon-planta och en han-planta. Det gör att vissa plantor har ägg och vissa har spermier. På våren, i maj/juni någon gång, när det är fullmåne kommer alla blåstångsplantor i Östersjön att släppa ut sina ägg respektive spermier. De möts i vattnet och kan bilda nya blåstångsplantor.
Alla växter kämpar om ett utrymme och blåstången vill sitta fast på något hårt. Men i Östersjön i dag finns det väldigt mycket fintrådiga alger som täcker våra stenar och hällar. Det är för att vi har släppt ut för mycket näringsämnen i Östersjön.
Om man vill hjälpa blåstången att växa och bli stor, då kan man ta en borste och borsta bort de fintrådiga bruna algerna som växer på klipporna. Då skapar man ett utrymme åt blåstången och där, vid fullmånen, kan den sätta sina nya små plantor.

Vi måste vara jätterädda om Östersjön, just för att det är en miljö där det är svårt att leva i. Om vi människor släpper ut kiss, bajs (näringsämnen) och gifter i Östersjön då blir det ännu svårare att överleva.

Därför måste vi ta extra god hand om Östersjön.”