LaternaGuide Fjärilsstigen

LaternaGuide är ett lokalt nätverk som inte är anslutet till Internet. (För att se på Internet måste du välja att koppla ifrån LaternaGuide.)

Filmer och quiz har tagits fram av Biotopia, Uppsala kommun 2014. Bo Söderström har låtit oss använda sina fjärilsbilder och medverkat i produktionen.

Guiden har fyra informationspunkter längs stigen, se skyltar.

FILM:
Foto: Oscar Edwards
Produktion: Emil Nilsson
Medverkande: Bo Söderström

FOTO:
Bo Söderström (20 st):
Karin Lindström (10 st)
Anette Rattfelt (2 st)
Larv makaonfjäril: Jacopo Werther
Kålfjäril larv: Rasbak
Nässelfjäril, larv: Tomasz Górny

PROGRAMMERING & MOBILGUIDE:
Laterna Vox AS
laternavox.com
(När du är ansluten till Internet)