Se filmen - start


Här startar fjärilsstigens mobilguide! Ta med en broschyr, titta på filmen och lyssna. Sen kan du svara på frågor om fjärilarna på platsen.


Fråga 1
Man kan känna igen dagfjärilar på sina klubblika antenner. Vilken av de här antennerna är klubblik?


Fråga 2
Hur många arter av dagfjärilar och bastardsvärmare finns längs fjärilsstigen?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen!


Fråga 3
Hur många dagfjärilsarter finns i Sverige?
Ja! 121, enligt artdatabanken.
Nej, prova igen!
ok

Fjärilsstigens mobilguide finns på fyra platser längs stigen!