Se filmen - nektar


Fråga 1
Många fjärilar gillar klöver. Vilken fjäril suger nektar här?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen.
 1. Mindre tåtelsmygare
 2. Citronfjäril
 3. Vitgräsfjäril


Fråga 2
Här är en annan fjäril på klöver. Vilken?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen.
 1. Nässelfjäril
 2. Citronfjäril
 3. Vitgräsfjäril


Fråga 3
Ännu en fjäril på klöver, men vilken?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen.
 1. Nässelfjäril
 2. Makaonfjäril
 3. Vitgräsfjäril


Fråga 4
På vilken blomma sitter den här puktörneblåvingen?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen.
 1. Smörblomma
 2. Käringtand
 3. Prästkrage


Fråga 5
Vilken växt besöker den här skogsgräsfjärilen?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen.
 1. Åkertistel
 2. Käringtand
 3. Prästkrage


Fråga 6
Vilken blomma har fått besök av en almsnabbvinge?
Ja! Rätt svar!
Nej, prova igen.
 1. Smörblomma
 2. Käringtand
 3. Prästkrage