Naturum

I naturumbyggnaden finns utställningar, samlingssal, försäljning och restaurang Fågel Blå.

I naturum kan man lära sig mer om fågelflyttning och om den unika naturen på Ölands södra udde. Det är fri entré.

Här hålls föredrag och andra aktiviteter för både barn och vuxna. Vid naturum startar också guidningar runt udden och i naturreservatet.