Frågesport

Vilka regler gäller för Skärgårdsstiftelsens naturreservat?

Fråga 1

Ska hunden alltid vara kopplad i naturreservat i skärgården?
Rätt svar. Hundar ska alltid vara kopplade i ett naturreservat.
Fel svar.
ok

Fråga 2

Är det skillnad på regler i allemansrätten och regler i naturreservatet?
Rätt. Naturreservats-regler är till för att skydda unikt natur- och djurliv. Därför är reglerna hårdare än allemansrätten.
Fel svar.
ok


Fråga 3

Får jag elda vart jag vill i naturreservatet?
Rätt svar. Jag får bara elda där Skärgårdsstiftelsen har gjort iordning en eldstad.
Fel svar.
 1. Nej
 2. Ja.


Fråga 4

Var får man tälta i reservatet?
Rätt svar. Tälta eller förtöj båten högst två dygn vid samma strand. Stannar du längre måste du ha tillsynsmannens tillstånd.
Fel svar.
 1. Ingenstans.
 2. Reglerna varierar i de olika naturreservaten.
 3. Bara nära stigarna.
 4. Överallt men max tre nätter.


Fråga 5

En engångsgrill kan jag:
Rätt svar. Engångsgrillar är både giftiga och farliga då de har vassa delar och är heta. Det är absolut förbjudet att lägga dessa i soptunnor. Ta med den hem eller lägg i särskilt plåtkärl märkt: ”För engångsgrillar”
Fel svar.
 1. gå ifrån och lämna så att den svalnar.
 2. lägga i närmaste soptunna.
 3. ta bort och lägga i särskilt kärl märkt för engångsgrillar.
 4. kasta i havet.


Fråga 6

Vad kan jag plocka i naturreservatet?
Rätt svar.
Fel svar.
 1. Orkidéer.
 2. Bär och svamp för eget bruk.
 3. Fridlysta växter.
 4. Bär till mig själv och till försäljning.


Fråga 7

Är det sant att det finns fågel- och sälskyddsområden i reservaten?
Rätt svar. Det är för att skydda hotade arter.
Fel svar.
ok

Fråga 8

Får jag köra med moped och andra fordon hur som helst i naturreservat?
Rätt svar. Inga fordon utom tillsynsmans arbetsfordon får vara i ett naturreservat.
Fel svar.
ok


Fråga 9

Får man fiska överallt i skärgården?
Rätt svar. Det är för att öka mängden fisk och skydda dem när de förökar sig. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du står.
Fel svar.
 1. Nej. Ingenstans.
 2. På sommaren. Överallt.
 3. Alltid. Överallt.
 4. Nej. På vissa platser kan det vara fiskeförbud mellan 1 april till 15 juni.

Fråga 10

Kan jag gå nära fågelbon och kan jag plocka ägg?
Rätt svar. Det finns många hot mot våra fåglar och du måste akta deras bon och inte gå för nära. Det är förbjudet att ta deras ägg. Respektera fågelskyddsområden.
fel svar.
ok

Fråga 11

Kan en person få fängelsestraff om han eller hon besöker ett fågelskyddsområde under förbudstid?
Rätt svar. Respektera fågelskyddsområden. Det är ett allvarligt brott enligt Miljöbalken 7 kap paragraf 12. Även böter kan delas ut.
Fel svar.
ok