Quiz

1. Vilket löv kommer från bok?
ok ok
ok ok2. Vad är det här för text?
Ja! Rätt svar! Lagen finns kvar men har i praktiken ingen funktion längre när det gäller svin i ollonskog.
Nej, försök igen!
 1. En svensk lag från 1700-talet som fortfarande gäller.
 2. Påhitt.
 3. En svensk lag från 1700-talet som inte gäller längre.
 4. En norsk lag från 1800-talet.


3. Vad kan virket från vanlig bok användas till?

Ja, rätt svar! För bok avger varken smak eller lukt!
Nej, i första hand har annat virke använts till det. Försök igen.
 1. Obehandlat som panel på hus.
 2. Glasspinnar.
 3. Utvändiga fönsterkarmar.


4. Vilka andra länder i Europa har stora bestånd av vresbokar?
Ja, rätt svar!
Nej, försök igen!
 1. Norge och Finland
 2. Grekland och Ungern
 3. Frankrike och Tyskland


5. Hur gammal kan en bok bli, som mest?
Ja, rätt svar! Bokträd kan bli gamla men ek kan bli äldre.
Nej, försök igen!
 1. Aldrig mer än 100 år.
 2. ca 50 år, max 80 år.
 3. 150 år, i enstaka fall dubbelt så gamla.


6. Vilket påstående är rätt?
Ja just det . Se på marken. Det är en ganska torftig jord och under träden blir det väldigt mörkt på sommarhalvåret.
Nej, fel svar.
 1. På marken under bokträden trivs många olika växtarter.
 2. Här under bokträden trivs inte andra växter. Det blir för mörkt.


Foto: Frank Vincentz , CC BY-SA 3.0


7. Ollongäld? Vad var det?
Rätt svar!
Nej, försök igen!
 1. Skatt till en lots som skulle visa vägen till sjöss.
 2. Skatt, beräknad utifrån hur många svin en skog kunde föda, dvs hur många ollon som fanns.
 3. Namn på speciella hus. Ofta låg ollon utanför.


8. Vad är ett arboretum?
Ja! Rätt svar. Det kommer av det latinska ordet arbor som betyder trä.
Nej, försök igen!
 1. En plantering av träd och buskar.
 2. Ett kapell på en höjd i skogen.
 3. Ett gammalt ord för en arbetsplats byggd av trä.