Om LaternaGuide

Mobilguiden är producerad av Laterna Vox.
www.laternavox.com

Ge gärna respons! Hur fungerade LaternaGuide? Skriv till: laternaguide@laternavox.com

Text och bild:
Anette Rattfelt, Laterna Vox AS
Magnus Hellström (fågelfoto)
Henrik Karlsson (sälfoto)
Linus Hedh, Susanne Forslund, Magnus Grimheden (paddfoto)
Historiska bilder från Fia Hessborg och Ottenby fågelstation
Illustrationer: Josefin Edling

CMS: Jørn Gabrielsen, John Sandström

WiFi-lösning: Niklas Gunhamn, Tim Sjöstrand, Radiobolaget