Naturen

Öppna vidder. Rikt liv. Landskapet på södra Öland har formats av människan och betande djur i tusentals år. Mängder av fåglar rastar här när de flyttar åt söder eller norr.