Fågellivet

Skärfläcka. Foto: Magnus Hellström

Ölands södra udde med Ottenby naturreservat är ett geografiskt riktmärke
för både människor och fåglar.

Det är en av Sveriges bästa fågellokaler med närmare 400 sedda arter totalt. Årligen ses i genomsnitt 270 fågelarter inom Ottenbyområdet!