Ottenby naturreservat

Det här är ett kulturlandskap med rik biologisk mångfald.