Kulturhistoria

När inlandsisen hade smält vandrade de första betande hjortdjuren hit, när växtligheten tog fart. Kort därefter kom troligen människor. Därmed kan det ha funnits människor här i mer än 8000 år!

Först levde fångst- och jägarfolk här. Jakten på älg och vildren var livsviktig. Fångstgropar finns bland annat ner i Valmens dalgång och uppe på Tjärnberget.

Att fiska i älvar och sjöar var också nödvändigt för att kunna överleva.

Man vet inte vilka dessa människor var.

Sonfjällets är idag till viss del vinterbetesområde för Mittådalens sameby. Fjället är egentligen inte något attraktivt betesområde utan fungerar som en naturlig samlingsplats för renarna inför återflyttningen till samebyns sommarland, söder och väster om Helagsfjället.

På slutet av 1800-talet blomstrade fäbodlivet här. Dalsvallen, Kusvallen, Nysätern, Gammelbodarna, Tevjevallen, Brottvallen, Tjärnvallen och Gammelvallen är fäbodvallar som en gång var i bruk, men under 1900-talet övergavs den ena after den andra. Det finns ännu rester av hus kvar på Gammelvallen (nära Nysätern, kallas även Lill-Sodåvallen).

Idag finns bara en levande fäbod kvar, Nyvallen.

Alf Östberg älskar hästar och har många minnen härifrån. Förr fick hästar gå fritt, i perioder, på bete i Sododalen.

Hör Alf Östberg berätta!