Om LaternaGuiden

FOTO:
Anders Good
fotograftina.se
Göran Ekström
Kenneth Johansson
Marcus Elemerstad
Anette Rattfelt, Laterna Vox
Lisa Öberg
Naturcentrum AB

Biler från bydokumentationsgruppen i Hedeviken

LJUD:
MiQ Bohlin

Djurens ljud:
Jan Lindblad JR

Intervju Alf Östberg:
Anette Rattfelt, Laterna Vox AS

MOBILGUIDE:
Laterna Vox AS

Installation av mobilguide i Sododalsstugan, den 27 maj 2014, av Jonathan Arhimaa, MiQ Bohlin och Anette Rattfelt, Laterna Vox AS.