Hur låter djuren?

Älgar finns det gott om här. De har precis som andra djur olika läten beroende på vad de gör och vill.

De kan låta så här, tro det eller ej! Lyssna! Klicka på bilderna!


Älgar finns överallt, också uppe på kalfjället.

Björnarnas ljud är kanske inte helt okända. Här hör du dem! Björnen är Härjedalens landskapsdjur. På hösten går de och äter längs de bärrika sluttningarna.


Blåbär och kråkbär är populär föda.

Lodjuren trivs bland klyftor och klippblock. De kan ha många olika läten. Hör! Lodjuret är en riktig smygare som jagar gnagare, hare, rådjur eller ren. Oftast ser vi bara spår av dem eftersom de nästan alltid upptäcker människan först.


Lodjuret finns gärna i den gamla skogen strax nedanför fjället.

Fjällämlarna är märkliga små gnagare. Vissa år kan de vara väldigt många och blir då ofta föda åt fjällvråkar och andra. Tack vare lämlarna sjuder fjället av liv sådana år.


När lämlarna är många kanske en och annan fågel slipper att bli mat.

Järven ser kanske klumpig ut då den löper men är faktiskt bra på att ta sig fram långt. Den är känd för att vara blodtörstig men äter gärna kadaver av djur som den inte dödat själv.


Järven är en flitig hamstrare. Den styckar upp bytet och gömmer det.

Riporna finns som två arter. Fjällripan trivs högt upp i fjällen och dalripan finns hellre bland björkarna i dalarna, kanske vid en porlande jokk.


Dalriporna samlas om hösten i enorma flockar, upp till flera tusen.

Fjällripan har ett typiskt knarrande läte.


Både fjäll- och dalripor ruggar från vit till gråbrunspräcklig på våren.

Kungsörnen är en majestätisk fågel, stor med gyllenbrun hjässa. Gamla kungsörnar stannar i sitt revir året runt. De äter allt från smågnagare till större djur, både egna byten och kadaver.


Sonfjällets nationalpark är ett viktigt område för kungsörn.


Den charmiga lavskrikan kan du möta i granskogen året runt.

Ljungpiparen har en vemodig vissling. Ibland följer ljungpiparen en och annan fjällvandraren som råkar passera nära boplatsen.


Orre, tjäder, järpe och dalripa finns alla här. De har inga problem att överleva det tuffa vinterhalvåret.


Orrar som spelar, ett ljud som maler på.

Fjällpipare är en vadarfågel som trivs på kalfjället. Specialist ska man vara för att hitta mat i den sparsamma växtligheten här. Ängspiplärka och stenskvätta är andra exempel på fåglar som finns här.


Hanen ruvar äggen och föder upp fjällpiparnas ungar.

Det finns många ljud från djur. Här var några exempel. Djur kan skapa ljud för att varna eller locka. De kanske hävdar sitt revir eller kommunicerar med ungar, syftena kan vara många.